Om NiK PDF Skriv ut E-post

Norsk Interesseforening for kortvokste (NiK) er en sammenslutning av mennesker som har en veksthemming og av pårørende til mennesker med veksthemming.

Foreningen er åpen for kortvokste, samt foreldre, søsken og barn til kortvokste. Andre kan delta som støttemedlemmer. Man regner med at det i Norge er cirka 500 personer med diagnosen kortvokst. Medisinsk defineres kortvoksthet som legemshøyde under 150 cm.

Foreningen har medlemmer med ulike typer av veksthemming. Derved finner vi relativt store ulikheter i de problemene medlemmene stilles overfor, både praktisk, medisinsk og sosialt. En del utfordringer er allikevel felles.