OM OSS

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) er en sammenslutning av mennesker med en veksthemming og pårørende til mennesker med veksthemming.

Foreningen ble stiftet på Frambu i november 1983. Fra 1999 har Trenings- og rådgivningssenteret (TRS) ved Sunnaas sykehus HF vært et kompetansesenter for blant annet diagnosegruppen kortvokste.

NiK er åpen for kortvokste, samt foreldre, søsken og barn til kortvokste. Andre kan delta som støttemedlemmer.

Man regner med at det i Norge er cirka 500 personer med diagnosen kortvokst. Medisinsk defineres kortvoksthet som legemshøyde under 150 cm (kvinner) og 161 cm (menn).

 

Panel 1

SISTE NYTT

TRS-lege får midler fra Extrastiftelsen
IMG_2780

Kristine Juvet, Espen Sigurdsen og Åsne Hanto var i dag med ExtraStiftelsen for å overraske overlege Svein Otto Fredwall, ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, som mottok den gledelige nyheten om at hans doktorgradsprosjekt “Akondroplasistudien” kan ferdigstilles med full støtte fra ExtraStiftelsen.

Panel 2

BLI MEDLEM

Dette skjemaet kan du bruke for å melde deg inn i NiK hvis du ikke er medlem. For deg som er medlem, og har behov for å melde adresseendring eller endre typen medlemskap, kan du gjøre dette her.

Medlemskontingenten er kr 250 pr år for hovedmedlemmer, kr 200 pr år for medlemskap (samme husstand som hovedmedlem), kr 50 pr år for skoleelever/barn under 16 år, og kr 250 for støttemedlemmer.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt i vårt medlemsregister.

Panel 3

SAMARBEIDSPARTNERE

logo-kopi    logo_sunnaas    ungfunk-logo