BLI MEDLEM

Dette skjemaet kan du bruke for å melde deg inn i NiK hvis du ikke er medlem. For deg som er medlem, og har behov for å melde adresseendring eller endre typen medlemskap, kan du gjøre dette her.

Medlemskontingenten er kr 350 pr år for hovedmedlemmer, kr 200 pr år for medlemskap (samme husstand som hovedmedlem), kr 50 pr år for skoleelever/barn under 16 år, og kr 350 for støttemedlemmer.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt i vårt medlemsregister.