BLI MEDLEM

Skjemaet nederst på siden kan du bruke for å melde deg inn i NiK hvis du ikke er medlem. For deg som er medlem, og har behov for å melde adresseendring eller endre typen medlemskap, kan du også gjøre det i samme skjema.

Medlemskontingenten er kr 350 pr år for hovedmedlemmer, kr 200 pr år for medlemskap (samme husstand som hovedmedlem), kr 50 pr år for skoleelever/barn under 16 år, og kr 350 for støttemedlemmer.

Hovedmedlem er for enkeltperson med kortvokstdiagnose eller familiemedlemsskap hvor en person i familien har en kortvokstdiagnose. Øvrige familiemedlemmer som bor på samme adresse legges inn under medlemskap. 
Medlemskap er for øvrige familiemedlemmer som bor på samme adresse som hovedmedlem.
Skoleelev er for alle de som er under 16. 
Støttemedlemmer er for de som ønsker å støtte foreningen økonomisk eller av egen interesse.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt i vårt medlemsregister.

Kontaktinformasjon:
Email: nik@kortvokste.no