LIKEPERSONER

Personer som har erfaring fra eget liv som kortvokst eller pårørende til kortvokst er i hver del av landet plukket ut til å fungere som likeperson, til støtte og hjelp for andre som er kommet i en lignende situasjon.

  • NiK har likepersoner spredt rundt i landet.
  • NiKs likepersoner er vanlige medlemmer som til sammen har et bredt erfaringsgrunnlag på det å være kortvokst eller pårørende.
  • De er ikke profesjonelle, men er pålagt taushetsplikt om hva de eventuelt måtte få vite om andre medlemmers personlige forhold.
  • Sentralt i arbeidet står omsorg for hverandre og utveksling av erfaringer.
  • Målet med likepersonsarbeidet er at det skal være en støtte og veiledning til andre i samme situasjon, og at erfaringene skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag.
  • Alle likepersoner i NiK har gjennomført kurs i likepersonsarbeid.

Likepersonene i de ulike regionene er:

Akershus: Floor de Jongh Bekkali
Mor til kortvokst jente f. 2009
470 50 820
E-post:
floordejongh@yahoo.com
Trude Daae
Mor til kortvokst gutt f. 2001
909 11 193
E-post: trude.daae@yahoo.no
Hordaland: Didrik Grevskott
Kortvokst f. 1991
920 84 414
E-post: didrik.grevskott@gmail.com
Nordland: Ove Breimo
Kortvokst f. 1969
917 21 998
E-post:
ove.breimo@gmail.com
Oslo: Anne Lena Dolmen
Kortvokst f. 1969
413 29 697
E-post:
anne.lena.dolmen@gmail.com
Oppland: Lina Damslora Randem
Søster til kortvokst bror, f. 1997
959 95 834
E-post: lina.randem@gmail.com
Rogaland: Astrid Solås
Kortvokst f. 1964
908 30 461
E-post: astrisolas@yahoo.no
Trøndelag: Kine Sørli
Kortvokst f. 1986
924 99 641
E-post: kine.sorli@ntnu.no