UNIK

Gruppen startet opp da tilbudet for ungdommen var så godt som fraværende. Noen ungdommer tok saken i egne hender og fikk etablert UNiK. Etter hvert ble også UNiK representert i NiK-styret.

Målet er å skape et miljø for ungdommen, slik at vi kan dra nytte av hverandre i ulike sammenhenger. Det er først og fremst det sosiale som er i fokus, noe som har stor plass på UNiK-treffene. Til nå har det blitt arrangert treff på Haraldvangen, Hønefoss, Geilo, og nye steder vil det bli. På treffene tar vi også opp noen faglige saker som angår oss ungdommer. Det kan være alt fra utdanning til saker på det mer personlige nivået. Det blir årlig arrangert UNiK-treff, samt aktiviter på sommertreffet hvor også 15 åringene kan delta for å få en smakebit.

UNIK er også medlem av Unge Funksjonshemmede, der vi har mulighet til påvirke politiske saker som angår ungdommen. En flott mulighet til å være med å skape forandring.

Føler du deg for gammel til å være med de unge, og for ung til å være med de gamle join oss da vel!