UNiK

UNiK startet opp fordi tilbudet for ungdommen var så godt som fraværende i NiK. Flere ungdommer tok saken i egne hender og fikk da etablert gruppen UNiK. Målet er å skape et miljø for ungdommen, slik at vi kan dra nytte av hverandre i ulike sammenhenger. Det er først og fremst det sosiale som er i fokus, noe som har stor plass på UNiK-treffene.

Til nå har det blitt arrangert treff på Haraldvangen, Hønefoss, Geilo, og nye steder vil det bli. På treffene tar vi også opp faglige saker som angår oss ungdommer. Det kan være alt fra utdanning og bil til saker på det mer personlige nivået. Det blir årlig arrangert UNiK-treff, samt aktiviteter på sommertreffet hvor også 15 åringene kan delta for å få en smakebit på hva UNiK innebærer. 

UNiK er også medlem av Unge Funksjonshemmede, der vi har mulighet til påvirke politiske saker som angår ungdommen. Her deltar vi på generalforsamling og på møter for å fremme og opplyse om kortvokste sine utfordringer. Her er det en flott mulighet til å være med å skape forandring.

Føler du deg for gammel til å være med de unge, og for ung til å være med de gamle join oss da vel!

Generalforsamling 2021

Den 30.10.2021-31.10.2021 var det generalforsamling for Unge Funksjonshemmede. Her deltok Kristine Mjelstad og Alexander Karlsen El Younossi fra styret til NiK. Alexander holdt flere innlegg under møtet og vi var med på å stemme hva Unge Funksjonshemmede skal jobbe med videre. Alexander har også tidligere sittet i valgkomiteen til Unge Funksjonshemmede. 

UNiK-treff 2021

Årets UNiK treff ble arrangert 07.10.2021 – 10.10.2021 på Ustedalen hotell og resort Geilo. Fokusområder under dette treffet var samhold, moro og mestring. Vi har hatt som mål å skape et treff hvor vi skal ha det gøy og bygge gode relasjoner. Programmet for helgen var innholdsrikt med ulike aktiviteter som trening, kanotur, zipline og paintball. UNiK treffet ble en stor suksess og vi gleder oss allerede til neste! 

UNiK-treff 2021 Paintball

Digital samling for ungdom

Unge Funksjonshemmede arrangerte digital samling for ungdom 10.06.2021. Her deltok Hanna Eline Jørgensen og Alexander Karlsen El Younossi. De holdt et eget foredrag om hva som var viktig for vår ungdomsgruppe, hvilke tilbud vi har for våre medlemmer og hva vi ønsket av Unge Funksjonshemmede.